females

 109  Ch Bayburi Shandi Ikindi            
( Dom Semargla Medved x Ch Bayburi Shandi Bashira ) 
 ina8   Dom Semargla Guria
( Ch Don Semargla Kostroma x Ch Bayburi Shandi Zhengis )